Ozz

Niezwykły cykl portretów autorstwa Szymona Kobusińskiego pt. „Ocalić od zapomnienia” to swoisty hołd dla Polaków, bohaterów polskiej emigracji, którzy podczas II wojny światowej narażali życie dla Ojczyzny, a potem okoliczności historyczne zmusiły ich do życia na obczyźnie.
Doświadczenia okrucieństwa wojny, powojenne represje i życie z dala od Ojczyzny nie osłabiły w bohaterach owego cyklu miłości do Polski. Wszyscy bardzo aktywnie angażowali się w krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych. Za ogromne zasługi w działalności emigracyjnej na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianiu więzi społecznych, wspólnoty kulturowej i solidarności narodowej Polaków zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i cywilnymi.

Wśród bohaterów zdjęć są nie tylko żołnierze, ale i cywile – politycy, artyści, sportowcy, ludzie biznesu.
Dotychczas wystawa miała kilka ważnych publicznych prezentacji: w Ambasadzie RP w Londynie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie oraz w Senacie RP. Od 2015 roku cała wystawa (47 portretów) i archiwalia są zdeponowane w Muzeum Emigracji w Gdyni.
Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszarda Kaczorowskiego i Lecha Kaczyńskiego.

zobacz więcej